fotka členov VoxTerra
fotka zo školenia seniorov
fotka zo školenia seniorov

Ako sa stať členom

V prípade, že Vás naša činnosť zaujala a radi by ste sa na činnosti združenie podieľali, môžete sa stať našim členom. Všetko čo musíte urobiť je prečítať si naše stanovy a v prípade, že sa s nimi stotožníte pošlite nám vyplnenú prihlášku.

V prípade, že predstavenstvo rozhodne o Vašom prijatí za člena, budete o tom informovaný buď písomne prostredníctvom rozhodnutia o prijatí, alebo ústne Predsedom združenia pri osobnom stretnutí.

Prihláška (FO).pdf (185k) VOX terra , o.z., 7. 1. 2013, 10:49 Stiahnuť
Prihláška (PO).pdf (179k) VOX terra , o.z., 7. 1. 2013, 10:49 Stiahnuť
Stanovy.pdf (858k) VOX terra , o.z., 7. 1. 2013, 10:49 Stiahnuť