fotka členov VoxTerra
fotka zo školenia seniorov
fotka zo školenia seniorov

Kto sme

Občianske združenie vzniklo na základe myšlienok presadzovaných jeho členmi. Úlohou občianskeho združenia je sprostredkovávať informácie najmä v oblasti informačných technológií a ochrany životného prostredia občanom, podnikateľským a nepodnikateľským subjektom. 

V súčasnej dobe celá spoločnosť kladie dôraz na životné prostredie a informačné technológie ako jeden z hlavných informačných a komunikačných nástrojov. V mestách a vysoko rozvinutých oblastiach ako napríklad Bratislavský samosprávny kraj, je informovanosť ako aj úroveň využívania týchto princípov pomerne dobrá. Avšak vo vidieckych oblastiach a menej rozvinutých regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a vidieckosťou územia je potrebné obyvateľstvo ako aj celú spoločnosť informovať o možnostiach výhodách ale aj nevýhodách týchto princípov