fotka členov VoxTerra
fotka zo školenia seniorov
fotka zo školenia seniorov

Naše činnosti

Zobrazené 1 - 4 z 5

Činnosť občianskeho združenia sa zameriava primárne na oblasť rozvoja zručností vedomostí a kompetencií obyvateľstva v regióne. Sme presvedčený, že najlepšie investície sú investície do vzdelania.

O ďalších činnostiach Vás budeme včas informovať.

Členovia občianskeho združenia VOX terra sa podieľali na realizácii projektu:
Názov projektu: Modernizácia obecnej knižnice - Obec Predajná
Podpora: 1 500,00 €, celkové náklady: 1 755,00 €

Obstarané zariadenia:
2x PC vrátane monitoru, klávesnice a myši,
1x Multifunkčmé laserové zariadenie
1x wi fi router

formou inštalácie open source softvéru a testovacej prevádzky obstaraných zariadení.

Členovia občianskeho združenia sa rozhodli spoločnými silami zrealizovať projekt, ktorého výsledkom bude trvalý informačný servis zameraný na podnikanie a voľne dostupné riešenia v oblasti IT využiteľné pri podnikaní. Na uvedený projekt bol vypracovaný taktiež projekt predložený na Pôdohospodárku platobnú agentúru s cieľom jeho financovania.

Po vzore Banskej Štiavnice a mesta Žilina sa členovia občianskeho združenia VOX terra rozhodli pripraviť pilotný projekt označenia kultúrnych pamiatok tabuľkami s QR kódmi odkazujúcimi na popisy kultúrnych pamiatok na webe. V pilotnej fáze budú označené 2 kultúrne pamiatky v obci Mýto pod Ďumbierom. Po ukončení tejto fázy má združenie záujem označiť väčšinu pamiatok v regióne.

V dňoch 4. až 7 júla sa predseda VOX terra - Michal Hriň zúčastnil študijnej návštevy v rámci projektu spolupráce medzi MAS Chopok juh a LAG Baranja. V rámci tejto návštevy sa okrem projektu spolupráce diskutovalo taktiež o spojení IT a cestovného ruchu prípadne využitia voľne dostupných IT nástrojov na účely prilákania turistov do oboch regiónov. 
 

Stránky

Subscribe to Naše činnosti