fotka členov VoxTerra
fotka zo školenia seniorov
fotka zo školenia seniorov

Verejné obstarávanie

V prípade nevyhnutnosti vykonania verejného obstarávania v zmysle Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, občianske združenie VOX terra zverejní v tejto sekcii svojho webového sídla všetky informácie, ktoré je povinné zverejniť v zmysle príslušných zákonov.

Stanovy.pdf (858k) VOX terra , o.z., 7. 1. 2013, 10:49 Stiahnuť