fotka členov VoxTerra
fotka zo školenia seniorov
fotka zo školenia seniorov

Vízia VOX terra

Znižovať regionálne rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska najmä prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov všetkých skupín obyvateľstva a zvyšovať investície v menej rozvinutých oblastiach Slovenska. Súčasná situácia na Slovensku odzrkadľuje nerovnomerný vývoj jednotlivých regiónov. Priemerné platby v menej rozvinutých regiónoch Slovenska v niektorých prípadoch dosahujú menej než 60% oproti Bratislavskému samosprávnemu kraju. Nezamestnanosť v týchto regiónoch niekoľkonásobne prevyšuje hodnotu v Bratislavskom kraji, práca je slabo platená a je jej málo. Cieľom nášho združenia je tento rozdiel znižovať a to jednak podporou rozvoja ľudských zdrojov v ostatných regiónoch a jednak podporou podnikania prostredníctvom informácií o možnostiach využitia Open source softvéru, verejných zdrojov a príspevkov verejných a štátnych organizácií.